Giới thiệu giáo trình
[Đăng ngày: 28/11/2022]
Sáng ngày 29/11/2022, đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: CTĐT Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm), CTĐT Sư phạm Tiếng Anh (Khoa Ngoại ngữ), CTĐT Kế toán (Khoa Kinh tế), CTĐT Kỹ thuật Y sinh (Khoa Điện Điện tử) theo tiêu chuẩn AUN-QA chính thức bắt đầu. 
CÁC TIN KHÁC
 ĐỌC EBOOKS CỦA NXB TỔNG HỢP TP. HCM 
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats