[ Đăng ngày: 18/10/2023 ]

ProQuest Logo Vector - (.SVG + .PNG) - FindLogoVector.Com
CSDL toàn văn tổng hợp với hơn 13.000 đầu tạp chí toàn văn. Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…

Nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học, bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,…

Thư viện điện tử cung cấp hơn 4,5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.
Cung cấp hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế trên toàn thế giới thuộc các lĩnh vực khác nhau như: công nghệ thông tin, điện – điện tử, hóa thực phẩm, xây dựng, cơ khí, sinh học, hóa học, y học,…đặc biệt, CSDL cung cấp công cụ phân tích xu hướng công nghệ trực tuyến trên cơ sở phân tích biểu đồ sáng chế.
Cung cấp hơn 16.295 sách điện tử; 266.030 bảng số liệu & biểu đồ; 2.550 bài viết; 7.090 bài nghiên cứu; 44 cơ sở dữ liệu thống kê với khoảng 7 tỉ điểm dữ liệu thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tài khoản quốc gia, bảo hiểm, thương mại, thuế, khoa học công nghệ.

Trang chủ thư viện

Tạp chí chuyên ngành KH&CN, Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt  Nam, ... do Trung tâm Thông tin và Thông kê KH và CN TP.HCM

Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM
STINET (Science & Technology Information Network) - Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng, Hệ thống hiện có 44 đơn vị thành viên tham gia 

CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh