[ Đăng ngày: 11/05/2017 ]
CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

1. Thư viện giáo trình Ebook HCMUTE
 • Là những tác phẩm có thể dùng các công cụ điện tử như máy vi tính, máy trợ giúp kỹ thuật số cá nhân (thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh như Iphone, IPad,…) để xem, đọc và truyền tải. 
 • Đây là hệ thống phân phối sách điện tử, cung cấp đến người dùng các nội dung sách, giáo trình, truyện, tạp chí, tài liệu, chuyên đề và các thể loại  văn  bản  đọc,  audio  khác  trên  di  động,  thông qua các  kênh website, wapsite và client giúp người dùng tin có thể cập nhật thông tin kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

 

Stt

 

Tên đơn vị

phát hành

 

Website

 

Truy cập nhanh

 

1

 

Công Ty TNHH Sách   Đin   Tử Trẻ (YBOOK)

 

http://ybook.vn

 

http://www.ybook. vn/ebook/giao- trinh-tai-lieu

 

2

 

Nhà Xut Bn Tổng   Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

 

https://sachweb.com

 

https://sachweb.co m/sach-giao-trinh- m4/

 

3

  

Công
Ty Cổ Phn

Tin Học
Lc Vit

 

http://www.sachbaovn.vn

 

http://sachbaovn.vn

/sach/cung-tac- quyen/Truong-Dai- hoc-Su-pham-Ky- thuat-TP-HCM-54

 4

 


Công  
 Ty    Cổ

Ph Dịc Vụ trực tuyến VINAPO

 


 


/store.php?c=m221


 5
 Công Ty Cổ Phn Thương Mi  Dịch  Vụ Mê Kông COM
 http://reader.vinabook.com

 http://reader.vinaboo
k.com

 


2. Danh mục giới thiệu sách, thư mục chuyên đề
Sẽ được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website Thư viện.

3. Khai thác CSDL trực tuyến
Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới. Thư viện xin giới thiệu những CSDL trực tuyến đến với bạn đọc của Thư viện
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww
  • Địa chỉ truy cập: http://eewoww.com
  • Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký:
   • Theo địa chỉ email của cán bộ ...@hcmute.edu.vn
   • Theo địa chỉ email của sinh viên ...@student.hcmute.edu.vn
(File hướng dẫn đăng ký và file hướng dẫn sử dụng vui lòng xem chi tiết tại đường link : http://thuvien.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/huong_dan_su_dung_eewoww.pdf.)
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật (Nhà xuất bản: IG Publishing)
  • Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary
  • Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký:
   • Theo địa chỉ email của cán bộ ...@hcmute.edu.vn
   • Theo địa chỉ email của sinh viên ...@student.hcmute.edu.vn
   • Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017
   • Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. (File hướng dẫn đăng ký và file hướng dẫn sử dụng vui lòng xem chi tiết tại đường link : http://thuvien.hcmute.edu.vn/?ArticleId=a95a9ffa-b0ec-4c0d-9532-e355308b3acb.)
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học (Nhà xuất bản: IG Publishing)
  • Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/
  • Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký:
   • Theo địa chỉ email của cán bộ ...@hcmute.edu.vn
   • Theo địa chỉ email của sinh viên ...@student.hcmute.edu.vn
   • Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. (File hướng dẫn đăng ký và file hướng dẫn sử dụng vui lòng xem chi tiết tại đường link : http://thuvien.hcmute.edu.vn/?ArticleId=a95a9ffa-b0ec-4c0d-9532-e355308b3acb.)
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử Việt văn – sachweb.vn
  • Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hcmute.edu.vn
  • ***Link truy cập rút gọn đọc sách nhanh: https://goo.gl/2N1GNA
  • Số lượng sách điện tử gồm: 1815 ebooks
 • Thư viện số
  • Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
  • Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên:
   • Theo địa chỉ email của cán bộ ...@hcmute.edu.vn
   • Theo địa chỉ email của sinh viên ...@student.hcmute.edu.vn
   • Khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,... từ Website Tailieu.vn. Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên kết.

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :