[ Đăng ngày: 13/10/2023 ]
TRA CỨU VỊ TRÍ TÀI LIỆU (OPAC) 


TRA CỨU SÁCH ĐANG MƯỢN 


HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU
Thư viện sử dụng khung phân loại thập phân Dewey (DDC) của Mỹ để sắp xếp tài liệu trong kho. Theo khu này, các môn loại (lớp) cơ bản được tổ chức theo ngành hoặc các lĩnh vực nghiên cứu.
 • 000 Tin học, thông tin học và tác phẩm tổng quát
 • 100 Triết học và tâm lý học
 • 200 Tôn giáo
 • 300 Khoa học xã hội
 • 400 Ngôn ngữ
 • 500 Khoa học
 • 600 Công nghệ
 • 700 Nghệ thuật và vui chơi giải trí
 • 800 Văn học
 • 900 Lịch sử và địa lý

Mỗi một tài liệu, căn cứ trên nội dung, được định cho một chỉ số phân loại, kết hợp với ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu và năm xuất bản của tài liệu để làm dấu hiệu xếp giá trong kho. Dấu hiệu đó gọi là Mã xếp giá của tài liệu.

Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 000 đến 900, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau.

Trong từng giá tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

 • Tài liệu có cùng Mã xếp giá, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu.
 • Tài liệu có cùng Mã xếp giá và tên tác giả hoặc tên tài liệu, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là năm xuất bản của tài liệu đó.CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh