[ Đăng ngày: 21/10/2023 ]

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi đến quý thầy cô, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có nhu cầu tìm kiếm các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập có thể tham khảo dịch vụ thư viện sau:

 Lưu ý: Quý thầy cô, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cần sử dụng email CBVC và email sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh  để gửi yêu cầu.

CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh