[ Đăng ngày: 16/10/2023 ]

Danh sách nguồn sách giáo khoa mở


Nguồn tạp chí có giấy phép mở từ các nhà xuất bản

Nguồn luận văn, luận án truy cập mở


Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh

Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh


Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh

Directories of Open Education

  • Google Scholar – Provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites.
  • OpenCourseWare Consortium – This site provides a portal to search through hundreds of free courses or to add new courses you know about to the database.
  • iBerry – Check out this site for a huge directory of open courseware organized by school and subject matter that can point you in the right direction for any type of learning.
  • Self Made Scholar Directory – Free online directory of web-based classes and courses.

Free Books and Reading Recommendations

  • FreeTechBooks.com – Nguồn học liệu trực tuyến miễn phí dành cho ngành tin học, lập trình và cơ khí. Bao gồm các loại tài liệu: sách, giáo trình, bài giảng
 Kho dữ liệu bài báo, tạp chí khoa học mở (Doaj.org)
Các nguồn dữ liệu mở của các nhà xuất bản có uy tín như Springer (
https://www.springeropen.com/journals)  hay Sciencedirect, (http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all-open-access

CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh