Thông báo
[Đăng ngày: 04/12/2023]

Thông báo về việc:
- Trả sách giáo trình HK III (HK hè, Năm học 2022 – 2023) và HK I/ Năm học 2023 – 2024
- Mượn sách giáo trình HK II/Năm học 2023 - 2024
[Đăng ngày: 12/09/2023]
Mượn - Trả sách là một trong những chức năng quan trọng của Thư viện Đại học. Tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, hoạt động mượn - trả sẽ được thực hiện như thế nào?
Mời bạn tìm câu trả lời trong bài viết sau nhé!
[Đăng ngày: 03/09/2023]
Hướng dẫn mượn sách dành cho Tân sinh viên Khóa 2023
Truy cập nhanh