[ Đăng ngày: 09/01/2010 ]

Đăng ký mua báo, tạp chí năm 2010

Đề nghị các đơn vị gửi phiếu đăng ký mua báo, tạp chí năm 2010 (theo định mức kinh phí năm 2010 đã được duyệt) về Thư viện (P. A209 hoặc P.B032). Hạn cuối ngày 24/11/2009.

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :