[ Đăng ngày: 19/01/2010 ]

Kính gửi: Ban lãnh đạo các đơn vị trong trường !
 
Được sự đồng ý của BGH, Thư viện sẽ tiến hành thanh lý một số giáo trình đã bị cũ, rách nát. Các đơn vị có nhu cầu tham khảo giáo trình thanh lý xin liên hệ với Thư viện trong thời gian từ ngày 19/01/2010 đến 22/01/2010.
Sau thời gian trên Thư viện sẽ tiến hành thanh lý.

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :