[ Đăng ngày: 05/12/2022 ]

THÔNG BÁO 

V/v:  - Tr sách giáo trình HK Hè (HKIII)/Năm học 2021-2022 và HKI/Năm hc 2022 - 2023

                         - Mượn sách giáo trình HKII/Năm hc 2022 2023

I. ĐI TƯỢNG

-         Tt c sinh viên đã mượn sách giáo trình HK Hè (HKIII)/Năm học 2021-2022 và HKI/Năm hc 2022 - 2023

II. TR GIÁO TRÌNH HKI/Năm hc 2022 - 2023

-         Thi gian nhn tr sách giáo trình đến hết ngày 20/02/2023

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII/Năm hc 2019 - 2020

-         Thi gian cho mượn sách giáo trình t ngày 26/12/2022 đến hết HKII/Năm hc 2022 - 2023

Lưu ý:

  • Trường hp tr sách giáo trình quá thi hn quy đnh ti mc II hoc bo qun không tt (làm mt giáo trình, làm rách, viết v trên sách,) s b x lý theo Quy đnh s 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư vin ch gii quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII khi đã tr hết giáo trình HK Hè (HKIII)/Năm học 2021-2022 và giáo trình HKI/Năm học 2022-2023.

 

TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Giám đc Thư vin
(Đã ký)

ThS. VŨ TRNG LUT

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :