[ Đăng ngày: 03/06/2021 ]
Căn cứ theo “Hướng dẫn quy trình xử lý tạm dừng/thôi học/học lại cho sinh viên hệ chính quy bằng hình thức trực tuyến” ngày 02 tháng 06 năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM;

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi cả nước, Thư viện thông báo đến Sinh viên/Học viên về việc ký xác nhận không nợ sách Thư viện để tạm dừng/thôi học/học lại/xét tốt nghiệp theo thông báo số 421/TB-TV.

Nội dung chi tiết thông báo tại đây.
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :