[ Đăng ngày: 02/06/2020 ]
DANH MỤC SÁCH MỚI 
NGÀNH ĐIỆN TỬ Ô TÔ VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT

Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý Bạn đọc danh mục sách mới ngành Điện tử ô tô và ngành Công nghệ dệt. Những tài liệu này đang được trưng bày tại Phòng Đọc Thư viện khu A.


TT

TÊN TÀI LIỆU

ẢNH BÌA

SỐ

PHÂN LOẠI

 1

 Advanced engineering mathematics

 

 510

 2

 Auto body repair technology

 629.24

 3

 Auto engine repair

 

 629.25040288

 4

 Automatic control systems

 

 629.8

 5

 Automobile electrical and electronic systems

 629.27

 6

 Automotive chassis Vol.1

 

 629.24

 7

 Automotive chassis Vol.2

 

 629.24

 8

 Automotive control systems

 

 629.258

 9

 Automotive electrical and engine performance

 

 629.272

 10

 Automotive fuel and emissions control systems

 

 629.253

 11

 Automotive heating and air conditioning

 

 629.277 2

 12

 Automotive service management

 

 629.2872068

 13

 Automotive technology

 

 629.2

 14

 Automotive transmissions

 629.244

 15

 Boilers for power and process

 621.194

 16

 Bosch automotive electrics and automotive electronics

 629.254

 17

 Brakes, brake control and driver assistance systems

 629.246

 18

 Compact heat exchangers

 

 621.402 5

 19

 Compact heat exchangers

 

 621.402 5

 20

 Conversion of coal-fired power plants to cogeneration and combined-cycle

 

 621.313 3

 21

 Diesel engine management

 629.253

 22

 Dynamometer

 629.040289

 23

 Energy conservation guidebook

 696

 24

 Energy efficiency and renewable energy handbook

 333.79

 25

 Engineering fundamentals: an introduction to engineering

 

 620

 26

 Fundamentals of heat exchanger design

 

 621.4025

 27

 Handbook of air conditioning and refrigeration

 697.93

 28

 Heat exchanger design handbook

 

 621.4025

 29

 Heat transfer

 621.402

 30

 Incropera''s principles of heat and mass trasfer

 

 621.402 2

 31

 LabVIEW for engineers

 

 006

 32

 Measurement and instrumentation principles

 

 530.8

 33

 Mechanical engineers handbook

 621

 34

 Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles

 629.229 3

 35

 Munson''s fluid mechanics

 

 532

 36

 Numerical analysis

 

 518

 37

 Refrigeration systems and applications

 

 621.56

 38

 Steering handbook

 629.247

 39

 The AVR microcontroller and embedded systems

 

 004.16

 40

 The science of vehicle dynamics

 

 629.2

 41

 Thermodynamics

 

 621.402 1

 42

 Thermodynamics

 536.7

 43

 Understanding automotive electronics

 

 629.27

 44

 Vehicle dynamics of modern passenger cars

 629.2

 45

 Vehicle noise, vibration, and sound quality

 629.231

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :