[ Đăng ngày: 16/10/2020 ]
DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2020

Tên ấn phẩm

Ảnh

Số phân loại

Những vấn đề cơ bản của pháp luật đại cương/ Nguyễn Thị Tuyết Nga, Lê Văn Hợp

340.1

Giáo trình Cơ học vật liệu nâng cao: Giáo trình dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Xây dựng, Cơ kỹ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM/ Nguyễn Trung Kiên

620.112

Truyền động điện tự động: Dùng cho môn học Truyền động điện tự động / Trần Quang Thọ

621.319

Giáo trình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng: Dùng cho môn học Deep learning và ứng dụng/ Lê Mỹ Hà

006.3

Giáo trình thị giác máy tính và ứng dụng: Dùng cho môn học Thị giác máy tính/ Lê Mỹ Hà

006.37

Giáo trình thực hành điều khiển lập trình S7: Dùng cho môn học Điều khiển lập trình/ Nguyễn Phan Thanh, Phạm Quang Huy

629.8

Giáo trình bóng đá: dùng cho môn học Giáp dục thể chất/ Nguyễn Đức Thành

796.334

Anten và truyền sóng: dùng cho môn học anten và truyền sóng/ Phan Văn Ca, Trương Ngọc Hà, Trương Quang Phúc

621.3824

Giáo trình kỹ thuật số: Áp dụng cho chương trình 132 tín chỉ - Môn học: Kỹ thuật số/ Nguyễn Trường Duy, Võ Đức Dũng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Duy Thảo

621.391

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Dùng cho Học viên cao học. Dùng cho môn học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục/ Nguyễn Văn Tuấn

370.7

Giáo trình thực hành - thí nghiệm vật liệu in: dùng cho môn học Giáo trình thực hành - thí nghiệm vật liệu in/ Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Phương

686.2

Giáo trình chuẩn bị sản xuất may/ Trần Thanh Hương

687.04

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Chung

335.4346

Thực tập điện lạnh 3: dùng cho môn học: Thực tập điện lạnh 3/ Lê Minh Nhựt, Lại Hoài Nam, Nguyễn Thành Luân

621.56

Giáo trình trí tuệ nhân tạo cơ sở và ứng dụng: Dùng cho môn học: Cơ sở và ứng dụng AI/ Trương Ngọc Sơn

006.3

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C: Dùng cho môn học: Ngôn ngữ lập trình C/ Trương Ngọc Sơn, Lê Minh, Trương Ngọc Hà, Lê Minh Thành

005.133

Máy và hệ thống điều khiển số: Dùng cho môn học: Máy và hệ thống điều khiển số/ Lê Hiếu Giang, Đặng Minh Phụng, Thái Văn Phước, Quách Thanh Hải

621.9023

Giáo trình bóng chuyền: Dùng cho môn học: Giáo dục thể chất/ Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Quận, Phạm Đức Hậu

796.325

Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men: Dùng cho môn học: Đồ án QT&TB, đồ án tốt nghiệp/ Nguyễn Tấn Dũng, Mai Thị Hải Anh, Đỗ Thùy Khánh Linh, Nguyễn Đặng Mỹ Duyên, Đặng Thị Ngọc Dung

664.024

Dạy học định hướng hành động: cơ sở và áp dụng. Dùng cho môn học: Lý luận dạy học/ Diệp Phương Chi

371.3

Đảng cộng sản Việt Nam 90 năm sử vàng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Dùng cho môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Chung

324.2

Bài tập sức bền vật liệu nâng cao: Dùng cho môn học: Sức bền vật liệu nâng cao/ Lê Thanh Phong, Phạm Tấn Hùng, Mai Đức Đãi, Trương Quang Tri, Trang Tấn Triển

620.112

Thực tập xử lý khí thải: Dùng cho môn học: Thực tập Xử lý khí thải. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành CNKT Môi trường/ Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Kim Anh

628.53

Thực tập xử lý nước cấp: Dùng cho môn học: Thực tập xử lý nước cấp. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành CNKT Môi trường/ Trần Thị Kim Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung

628.162

Giáo trình Thí nghiệm hóa hữu cơ: Dùng cho môn học: Thí nghiệm hóa hữu cơ. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành CNKT Hóa học/ Võ Thị Ngà, Hoàng Minh Hảo, Hồ Phương

547

Thực tập vi sinh kỹ thuật môi trường: Dùng cho môn học: Thực tập vi sinh kỹ thuật môi trường/ Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Thị Tịnh Ấu

628.536

Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Dùng cho môn học: Bảo vệ và tự động hóa công nghiệp; Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo; Chất lượng điện năng; Nhà máy điện và trạm biến áp; Cung cấp điện/ Nguyễn Nhân Bổn, Lê Văn Đại

621.319

Lập trình PLC Mitsubishi dòng FX5U: Dùng cho môn học: Điều khiển lập trình; Thực tập điều kiển lập trình. Sách tham khảo dùng cho sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa/ Vũ Văn Phong, Trần Vi Đô

629.89

Điều khiển hệ phi tuyến theo thời gian thực sử dụng bộ điều khiển thông minh: Dùng cho môn học: Hệ thống điều khiển nâng cao; Điều khiển thông minh. Sách tham khảo dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa/ Tạ Văn Phương

629.8

Life: A1-A2 Student's book with online workbook/ John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson

428

Life: A2-B1 Student's book with online workbook/ John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson

428

Life: B1-B2 Student's book with online workbook/ John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson

428

Giáo trình thí nghiệm vật liệu học: Dùng cho môn học: Thí nghiệm vật liệu học/ Nguyễn Văn Thức, Phạm Thị Hồng Nga; Nguyễn Tử Định

620.112

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Dùng cho môn học Thực tập vật liệu xây dựng/ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Mai Hồng Hà, Phạm Đức Thiện,...

620.11

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô: Dùng cho môn học: Thực hành thân vỏ Ô tô/ Dương Tuấn Tùng; Nguyễn Lê Hồng Sơn

629.287

Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính: Dùng cho môn học: Kiến trúc và tổ chức máy tính/ Phạm Văn Khoa

004.22

Giáo trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế chi tiết cơ khí: Dùng cho môn học Thiết kế kỹ thuật cơ bản/ Nguyễn Văn Sơn; Lê Minh Tài; Vũ Quang Huy; Phạm Sơn Minh; Trần Minh Thế Uyên; Dương Thị Vân Anh; Lê Qui Chí; Hà Nguyễn Như Nguyệt; Đoàn Khắc Tâm; Châu Tuấn Hải

621.815

Công nghệ chế tạo ô tô: Dùng cho môn học Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô/ Phạm Xuân Mai; Nguyễn Văn Trạng; Cao Hùng Phi; Hồ Hữu Chấn; Nguyễn Văn Phục

629.2

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :