[ Đăng ngày: 06/09/2017 ]
Trả lời:
Nếu mất thẻ, bạn tạm thời ngưng sử dụng các quyền: mượn sách, đọc sách tại chỗ, gửi cặp cho đến khi được cấp lại thẻ. Lưu ý, khi mất thẻ bạn nên báo ngay cho nhân viên Thư viện để khóa tạm thẻ lại. Việc trả sách khi mất thẻ hoặc thẻ bị tạm khóa vẫn được thực hiện bình thường.

Bạn đọc có thể đăng ký làm lại thẻ tại phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên (thẻ có chức năng ngân hàng) hoặc đăng ký in thẻ lấy liền tại văn phòng Thư viện (thẻ không có chức năng ngân hàng)
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :