[ Đăng ngày: 16/08/2014 ]
THƯ MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, Khoa kinh tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng đã nỗ lực nghiên cứu và đưa vào giảng dạy cho sinh viên chương trình đào tạo tiên tiến theo hướng tiếp cận CDIO 150 tín chỉ.  Chương trình đào tạo này giúp sinh viên được học cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế trong các loại hình doanh nghiệp; đọc được tình trạng sức khoẻ của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu phân tích tài chính; đưa ra các quyết định mang tính sống còn cho sự thành công của các doanh nghiệp bằng cách sử dụng các thông tin về chi phí, thu nhập, nguồn lực sẵn có, và các yếu tố quan trọng khác; chọn lựa mức độ sản xuất, giá cả, và kết hợp của nguồn lực sao cho đạt được lợi nhuận cao nhất cho một doanh nghiệp.

Để góp phần vào sứ mệnh đào tạo của Khoa nói riêng và của Trường nói chung, Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã biên soạn Thư mục Chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

Mục đích của việc biên soạn thư mục này là trang bị các kiến thức kinh tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngoài việc thích ứng với vị trí kế toán ở tất cả các loại hình công ty kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán, làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng tín dụng, phòng tài chính ở ngân hàng  với vị trí nhân viên hoặc quản lý.

Thư mục gồm có các loại hình tài liệu như: tài liệu ngoại văn, việt văn,…
Các tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, theo năm phát hành. Tất cả tài liệu trong thư mục đều được mô tả về hình thức nhằm giúp cho bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản nhất về tài liệu mình cần như : tên tài liệu, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, vị trí của tài liệu trong Thư viện thông qua  ký hiệu xếp giá (KHXG) như: ký hiệu kho đọc (KD), ký hiệu kho mượn (KM), riêng tạp chí bạn đọc có thể tham khảo tại phòng đọc Cộng đồng… 

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :