[ Đăng ngày: 07/07/2020 ]


THÔNG BÁO

V/v:   - Tr sách giáo trình HKII/Năm hc 2019 - 2020

                         - Mượn sách giáo trình HKI/Năm hc 2020 – 2021

I. ĐI TƯỢNG

-         Tt c sinh viên đã mượn sách giáo trình HKII/Năm hc 2019 - 2020

II. TR GIÁO TRÌNH HKII/Năm hc 2019 - 2020

-         Thi gian nhn tr sách giáo trình đến hết ngày 07/09/2020

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKI/Năm hc 2020 - 2021

-         Thi gian cho mượn sách giáo trình t ngày 24/08/2020 đến hết HKI/Năm hc 2020 – 2021

Lưu ý:

  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
    • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKI năm học 2020 – 2021 khi đã trả hết giáo trình HKII năm học 2019 - 2020.

TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Giám đc Thư vin

ThS. VŨ TRNG LUT


CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :