[ Đăng ngày: 03/08/2022 ]

THÔNG BÁO

Tuyn cng tác viên Giáo trình tinh gọn

 

Nhm đẩy nhanh tiến độ trin khai trang web “Giáo trình tinh gn” chào mng 60 năm thành lp trường Đại hc Sư phm K thut Tp.HCM, chúng tôi có nhu cu tuyn dng cng tác viên giáo trình tinh gn làm vic ti Thư vin.

S lượng: 15 cng tác viên

Mô t công vic:

-       Thu thp ni dung cn gii thiu v giáo trình, lên ý tưởng thiết kế, quay video ngun và biên tp video gii thiu giáo trình bng phn mm Camtasia;

-     Đăng video lên website và gii thiu video trên các nn tng xã hi: facebook, Youtube,…

-        Tham gia vào quá trình đánh giá và phân tích hiu qu video để lên kế hoch và ý tưởng ti ưu các video tiếp theo.

Yêu cu ng viên

-        Sáng to, chăm ch, t m, kiên trì;

-        Có trách nhim ch động vi công vic, tinh thn làm vic nhóm tt;

-        Thành tho tin hc văn phòng;

-        Li thế thuc v ng viên biết s dng các phn mm to video hoc ng viên có ging đọc chun, truyn cm.

Thi gian làm vic

Linh động tùy theo s sp xếp ca trưởng nhóm da trên thi khóa biu hc, đảm bo 2-3 bui/tun.

Sáng: 7g30 đến 11g30

Chiu: 13g-17g

Quyn li

-     Được tham gia min phí khóa tp hun công tác h tr chuyn đổi s giáo trình tinh gn;

-        Được hướng dn s dng các phn mm liên quan;

-        Thù lao cng tác viên: theo quy chế chi tiêu ni b hin hành ca nhà trường.

H sơ ng tuyn bao gm:

-          H sơ mô t chi tiết v bn thân, kinh nghim làm vic (nếu có)

-          Bn sao CMND/CCCD

Ứng viên np hồsơ trc tiếp ti Văn phòng Thư vin hoc np online qua email: yttn@hcmute.edu.vn trước ngày 30/8/2022.

Mi chi tiết vui lòng liên hệ qua email hoặc sđt: 0919888975 (Ms. Ý, zalo)

Trân trng thông báo!

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)

ThS. Vũ Trng Lut

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :