[ Đăng ngày: 05/01/2021 ]

THÔNG BÁO

 

V/v:   - Tr sách giáo trình HKI/Năm hc 2020 - 2021

                         - Mượn sách giáo trình HKII/Năm hc 2020 – 2021

I. ĐI TƯỢNG

-         Tt c sinh viêđã mượn sách giáo trình HKI/Năm hc 2020 - 2021

II. TR GIÁO TRÌNH HKI/Năm hc 2020 - 2021

-         Thi gian nhn tr sách giáo trình đếhết ngày 01/04/2021

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII/Năm hc 2020 - 2021

-         Thi gian cho mượn sách giáo trình t ngày 04/01/2021 đến hết HKII/Năm hc 2020 – 2021

Lưý:

Ø  Trường hp tr sách giáo trình quá thi hn quy đnh ti mc II hoc bo qun không tt (làm mt giáo trình, làm rách, viết v trên sách, ) s b x lý theo Quy đnh s 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.

Ø  Thư vin ch gii quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII năm hc 2020 – 2021 khi đã tr hết giáo trình HKI năm hc 2020 - 2021.

 

TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Giám đc Thư vin

(Đã ký)

 ThS. VŨ TRNG LUT

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats