[ Đăng ngày: 03/06/2021 ]
THÔNG BÁO
 V/v nộp lưu chiểu Luận văn thạc sỹ, Đồ án tốt nghiệp
trong mùa dịch COVID-19

Căn cứ vào công văn số 537/ ĐHSPKT-TCHC v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid_19 trên phạm vi cả nước. Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc nộp lưu chiểu Luận văn thạc sỹ, Đồ án tốt nghiệp như sau:
  • Bước 1: Gửi file mềm
Học viên, sinh viên gửi file mềm luận văn cao học, đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh qua email: thuvien@hcmute.edu.vn
Lưu ý: Nội dung mail người gửi ghi đầy đủ thông tin: họ và tên, số điện thoại, khoa, mã số học viên.
  • Bước 2: Gửi bản cứng
Học viên, sinh viên gửi bản cứng luận văn cao học, đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh (ngoài bì thư ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email  người gửi) qua đường bưu điện về địa chỉ:

Trần Thị Thanh Thủy
Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM - Số 1 Võ Văn Ngân,
Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
( 090 8097784

ØSau khi nhận file mềm, bản cứng hoàn chỉnh của đề tài, Thư viện sẽ gửi phản hồi xác nhận cho học viên/sinh viên.

ØThư viện sẽ cấp Giấy xác nhận về việc nộp lưu chiểu và gửi trực tiếp về: Phòng Đào tạo (đối với học viên) và Khoa (đối với sinh viên).
Thông báo này được phổ đến toàn thể bạn đọc để thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :