[ Đăng ngày: 03/11/2016 ]
MSSV Họ và tên Lớp TL đã SD
16151162 Phạm Lê Hoàng 161511B 15
16151127 Phạm Nhất Duy 161511A 14
16141271 Đoàn Duy Tân 161411A 13
12143065 Phan Minh Hiếu 121431A 12
13142166 Nguyễn Tất Luân 131423A 11
13116186 Khưu Mỹ Cầm 13150CLC 11
16148097 Phạm Nguyễn Đức Huy 161480C 11
16151269 Trần Công Trạng 161511A 11
16151295 Lê Đình Hào 161512A 11
13116048 Nguyễn Thu Huyền 131162A 10
13116106 Trần Thị Thanh Phương 131162B 10
13143233 Khổng Trương Nhật 131432C 10
13116006 Trần Thị ánh 131161B 10
14143250 Nguyễn Văn Chí Thông 149430A 10
14743053 Trần Trương Phương Nhi 147430B 10
15151033 Nguyễn Hoàng Huân 15151CL3 10
15742043 Nguyễn Hoàng Long 157422B 10
16110338 Võ Văn Hội 161103B 10
16141338 Bùi Kế Tường 161411B 10
16142095 Nguyễn Đào Xuân Hải 16142CL2 10
16143224 Nguyễn Văn Út Hậu 161433B 10
16145394 Đặng Xuân Hòa 161453B 10
16146519 Nguyễn Phạm Phương Thùy 161461B 10
16149262 Nguyễn Thanh Tuyền 161492B 10
16150151 Nguyễn Hoàng Tú 161500B 10
16349013 Mai Tùng Lâm 163490A 10
13116140 Nguyễn Thị Thủy 131162A 9
13146223 Hoàng Minh Tiến 131462B 9
13143118 Ngô Trung Hiếu 131433D 9
14150090 ỳ Phố Phường 141500A 9
15124004 Nguyễn Thị Chinh 15124CL1 9
15145394 Phan Thanh Trí 151451C 9
16116104 Nguyễn Thị Ý 16116CL3 9
16128014 Ngô Thị Xuân Hà 161280A 9
16129064 Phạm Tấn Thành 161290B 9
16141228 Đặng Tấn Phong 161412B 9
16141318 Phan Thanh Trung 161411C 9
16144222 Trần Viết Cường 161441A 9
16146491 Tạ Quang Thành 161462B 9
16146567 Trương Minh Tường 161462B 9
16147150 Tô Đình Khanh 161470A 9
16149235 Bùi Văn Tài 161492B 9
16349015 Nguyễn Thanh Nguyên 163490A 9
12143157 Lê Hồng Quân 121431D 8
13116065 Hoàng Thị Loan 131161B 8
13116129 Lê Thị Thảo 131162B 8
13116169 Ngô Nhật Mỹ Uyên 131162B 8
13143103 Trần Thế Hậu 131433C 8
13143108 Phạm Trung Hiệp 131432D 8
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :