[ Đăng ngày: 14/08/2014 ]
THƯ MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

KINH TẾ HỌC


Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay, việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường trở nên cấp bách đối với các nhà quản lý kinh tế và các nhà quản trị doanh nghiệp.

 

Với sứ mệnh đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh - kế toán, Khoa kinh tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng đã nỗ lực nghiên cứu và đưa vào giảng dạy cho sinh viên chương trình đào tạo tiên tiến theo hướng tiếp cận CDIO 150 tín chỉ, sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả để giúp sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên môn đồng thời phát triển các kỹ năng hữu ích trong nhiều ngành nghề như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phê phán…Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản tạo nền tảng cho khả năng tự học suốt đời của mỗi sinh viên để họ có thể phát triển nghề nghiệp trong tương lai, theo đuổi sự nghiệp trong mảng rộng các ngành nghề, các lĩnh vực về kinh tế như: quản lý, kinh doanh, tài chính, kế toán, chứng khoán, ngân hàng, thuế, kiểm toán, các cơ quan nhà nước và thích ứng một cách hiệu quả với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế thế giới. 

Để góp phần vào sứ mệnh đào tạo của Khoa nói riêng và của Trường nói chung, Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã biên soạn Thư mục Chuyên ngành Kinh tế học

Các tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, theo năm phát hành. Tất cả tài liệu trong thư mục đều được mô tả về hình thức nhằm giúp cho bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản nhất về tài liệu mình cần như : tên tài liệu, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, vị trí của tài liệu trong Thư viện thông qua  ký hiệu xếp giá (KHXG) như: ký hiệu kho đọc (KD), ký hiệu kho mượn (KM), riêng tạp chí bạn đọc có thể tham khảo tại phòng đọc Cộng đồng…  

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :