[ Đăng ngày: 10/11/2022 ]

THÔNG BÁO

Về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến
   

   Kính gửi
: Quý Thầy Cô & Các bạn Sinh viên,

        Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.

            Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau:

            Thông tin triển khai sử dụng:

-   Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ việc truy cập cho 40.000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên, cán bộ viên chức của nhà trường.

   Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :