[ Đăng ngày: 27/05/2021 ]
THÔNG BÁO
V.v. Tạm ngưng phục vụ phòng dịch Covid-19

Căn cứ theo công văn 1726/UBND-VX ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(*). Trước tình hình diễn biến phức tạp và mức độ lây lan ngày một nghiêm trọng của virus, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Thư viện thông báo đến bạn đọc trong và ngoài trường về việc tạm ngưng phục vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tạm ngưng hoạt động tự học, học nhóm tại Thư viện Chất lượng cao và Phòng đọc Thư viện Khu A.

2. Tạm dừng thêm đối với hoạt động mượn - trả sách tại Phòng mượn và tham khảo luận văn, đồ án tốt nghiệp tại Phòng đọc Thư viện Khu A từ ngày 28 tháng 05 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Việc trả sách trong thời gian tạm ngưng phục vụ phòng mượn vẫn được thực hiện qua tủ Book Return.

Bạn đọc có thể tham khảo toàn văn luận văn, đồ án tốt nghiệp và các nguồn học liệu được chia sẻ từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và 38 đơn vị liên kết khác tại Mạng liên kết thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh(**). Địa chỉ truy cập: http://www.stinet.gov.vn/

Ngoài ra, hệ thống CSDL Thư viện vẫn luôn sẵn sàng phục vụ tại các địa chỉ sau:
http://csdl.hcmute.edu.vn/
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/

Thông báo này được phồ biến đến toàn thể bạn đọc nhằm bảo đảm việc mượn - trả sách và tham khảo tài liệu đúng quy định và hiệu quả.

Thư viện trân trọng thông báo!

Thành phố Thủ Đức, ngày 27 tháng 05 năm 2021
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật


(*) Toàn bộ công văn số 1726, xem tại đây
(**) Video hướng dẫn sử dụng Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xem tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=EtSX9O7fexE

CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :