[ Đăng ngày: 06/09/2017 ]
Trả lời: Đối với sinh viên/ học viên/nghiên cứu sinh thì thẻ sinh viên/ thẻ học viên/thẻ nghiên cứu sinh của bạn cũng đồng thời là thẻ để bạn sử dụng các dịch vụ tại Thư viện. Bạn vui lòng luôn mang theo thẻ và xuất trình thẻ tại quầy để được sử dụng các dịch vụ của Thư viện.

Đối với giảng viên, cán bộ viên chức thì bảng tên được sử dụng như thẻ thư viện.
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :