Thông báo
[Đăng ngày: 29/03/2020]
[Đăng ngày: 17/02/2020]

THÔNG BÁO

V/v Kéo dài thời gian trả sách giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ thông báo số 47/TB-ĐHSPKT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh V/v tổ chức học online do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Căn cứ thông báo Trả sách giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020 của Thư viện ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc trả sách Giáo trình đúng thời hạn, Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc kéo dài thời gian trả sách Giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020 như sau:

Thời gian kéo dài nhận trả sách Giáo trình:

Thời gian nhận trả sách giáo trình kéo dài đến hết ngày 13/03/2020.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo trả sách đúng quy định.

Thư viện trân trọng thông báo!

                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 02  năm 2020

                                            GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

ThS. Vũ Trọng Luật

Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats