[ Đăng ngày: 09/05/2016 ]

CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÀI LIỆU

Để thuận tiện cho việc mượn trả tài liệu, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn đọc; căn cứ vào nguồn lực của Thư viện và quy mô đào tạo của nhà trường, Thư viện quy định Chính sách mượn trả tài liệu như sau:

1. Quy định về loại hình, số lượng và thời gian mượn:

LOẠI TL

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Từ điển – sách tra cứu

Báo cáo NCKH

Luận văn – Đồ án tốt nghiệp

Sách tham khảo (Phòng đọc)

GIÁO TRÌNH

SÁCH THAM KHẢO (phòng mượn)

 

 

 

 

 

Số lượng

Thời gian

Số lượng

Thời gian

Sinh viên đại trà

Không cho mượn về nhà – một số tài liệu có thể đọc trực tuyến qua ứng dụng MyOPAC

15

1 HK

10

4 tuần

Sinh viên khoa CLC

20

1 HK

10

4 tuần

Học viên cao học

5

8 tuần

5

4 tuần

Giảng viên, Cán bộ viên chức

1 năm 

 10

1 năm 

Bạn đọc ngoài trường

Đăng ký làm thẻ và được sử dụng tài liệu tại phòng Đọc

Không cho mượn về nhà – một số tài liệu có thể đọc trực tuyến qua ứng dụng MyOPAC


2. Thời gian áp dụng: Quy định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2016. Mọi quyết định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

                                                                                               Giám đốc Thư viện.

                                                                                        VŨ TRỌNG LUẬT (đã ký)

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats