Thông báo
[Đăng ngày: 12/09/2017]
THÔNG BÁO V/v tạm ngưng phục vụ nhân dịp Khánh thành Thư viện Chất lượng cao
[Đăng ngày: 29/08/2017]

THÔNG BÁO V.v tổ chức tiếp nhận sinh viên tham gia hoạt động công tác xã hội tại Thư viện chấm điểm CTXH HKI/Năm học 2017-2018 (từ ngày 05/09/2017 đến ngày 31/01/2018)

[Đăng ngày: 28/08/2017]
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 2017 MƯỢN GIÁO TRÌNH
[Đăng ngày: 28/08/2017]
THÔNG BÁO V/v Tăng cường phục vụ tại Thư viện Chất lượng cao và Phòng đọc Khu A
[Đăng ngày: 11/06/2017]
THÔNG BÁO Về việc tổ chức tiếp nhận sinh viên tham gia hoạt động công tác xã hội tại Thư viện và chấm điểm CTXH HKII/Năm học 2016-2017 (từ ngày 12/06/2017 đến ngày 31/07/2017)
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới
Liên kết website :
webpage stats