[ Đăng ngày: 10/10/2017 ]
Nhằm giúp giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên, người làm công tác thư viện nhìn nhận, đánh giá đúng mức về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên thông tin mở trong nền Cách mạng công nghiệp 4.0; Đồng thời, giúp cho người dùng tin nói chung tiếp cận được các nguồn tài liệu nghiên cứu chất lượng, nâng cao năng lực, hiệu quả trong nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao tính tự giác về vấn đề quyền tác giả trong thời đại số. Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức buổi tập huấn với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tập huấn:
“Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” & “Hướng dẫn cách sử dụng sách điện tử VITALSOURCE”.

2. Diễn giả và nội dung:
  • TS. Lê Trung Nghĩa (Chủ tịch hội đồng tư vấn chuyên môn Bộ Khoa học Công nghệ - Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về Công nghệ Mở) sẽ trình bày về các nội dung:
    • Khoa học mở rất cần cho Cách mạng công nghiệp 4.0
    • Tìm kiếm & khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở cho nghiên cứu, giảng dạy.
    • Hệ thống giấy phép nguồn mở, tính tương thích của các loại giấy phép và các lĩnh vực sử dụng giấy phép mở.
  • Nguyễn Hồng Minh (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Giáo Dục Và Công Nghệ ITS) sẽ hướng dẫn cách khai thác sử dụng sách điện tử VITALSOURCE. 

3. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: Từ 8:30 đến 11:30 ngày 27/10/2017
  • Địa điểm: Hội trường lớn
4. Cách thức đăng ký: Giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên tham gia tập huấn bằng cách điền vào biểu mẫu sau:  goo.gl/s4nE6T

***Lưu ý: Sinh viên tham gia sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện.

Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats