[ Đăng ngày: 05/11/2016 ]
Thư viện trân trọng thông báo kết quả kiểm tra tình trạng nợ sách cho danh sách SV tốt nghiệp đợt tháng 9 - 2016 như sau:
Thời gian lập danh sách: 16g00 ngày 07 tháng 11 năm 2016
Ghi chú: SV đang nợ hoặc bị khóa thẻ tại TV phải có Giấy xác nhận không nợ sách trước khi nhận bằng tốt nghiệp
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats