[ Đăng ngày: 04/10/2018 ]
THÔNG BÁO
V/v tạm ngưng phục vụ bạn đọc

Căn cứ theo Thông báo số 281/TB-ĐHSPKT của Nhà trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 và Kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống của Trường (05/10/1962 – 05/10/2018)

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:

Buổi sáng, từ 7g00’ đến 13g00’ ngày 05/10/2018

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc phục vụ, mượn trả tài liệu, thời gian nghỉ ngơi theo đúng quy định.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 10 năm 2018
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)
Th.S Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats