[ Đăng ngày: 14/05/2020 ]
DANH MỤC SÁCH MỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ IN

Thân mời Quý bạn đọc tham khảo những tài liệu ngoại văn ngành công nghệ in mới nhập về Thư viện. Những tài liệu này đang trưng bày tại Thư viện Chất lượng cao (Tầng hầm tòa nhà trung tâm).

Trân trọng kính mời!

TT

TÊN ẤN PHẨM

ẢNH BÌA

SÔ PHÂN LOẠI

1

The digital print: preparing images in Lightroom and Photoshop for printing/ Jeff Schewe

771.44

2

Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets/ edited by Stephen D. Hoath

686.2

3

A guide to graphic print production/ Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg

686.225 4

4

Conventional label printing processes: letterpress, lithography, flexography, screen, gravure and combination printing/ John Morton, Robert Shimmin

686.2

5

Printing production management/ Gary G. Field, MBA, FRPS, FCGI

686

6

Designing for Print/ Marina Poropat Joyce

686

7

Handbook on Printing technology: Offset, Flexo, Gravure, Screen, Digital, 3D Printing/ Niir Board

686.2

8

Flexographic image reproductions and specifications tolerances 5.1: first 5.1

686.23

9

Flexography 101: Plate making

686.23

10

Flexography 101: An introduction to color fundamentals

686.23

11

Flexography: principles and practices 6.0

686.23

12

Flexible packaging: A technical guide for narrow - and mid - web converters/ Michael Fairley, Chris Ellison

338.47


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats