[ Đăng ngày: 25/04/2016 ]

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng phục vụ bạn đọc

 

 

Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-ĐHSPKT của Nhà trường về việc:

Tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016); 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-1/5/2016); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2016)

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:         

Từ 7h30’ đến 11g30’

Thứ năm, Ngày 28/4/2016

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc phục vụ, mượn trả tài liệu theo đúng quy định.

 

 

 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

(đã ký)

 

               Th.S VŨ TRỌNG LUẬT

 

 

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats