[ Đăng ngày: 18/09/2016 ]
THÔNG BÁO
về việc khai thác hệ thống tablet, phục vụ học tập và nghiên cứu


  Nhằm tăng cường khả năng truy cập nguồn lực thông tin của nhà trường, phục vụ thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu cùa giảng viên, CBVC, HSSV trong trường, Ban Giám Hiệu đã trang bị cho Thư viện hệ thống máy tính bảng để truy cập và khai thác thông tin. Thư viện đã tiến hành cài đặt và bố trí các thiết bị này trong khuôn viên Phòng Đọc và tổ chức phục vụ rộng rãi cho bạn đọc khi sử dụng thư viện.
Để sử dụng, bạn đọc vui lòng đăng ký tại quầy thủ thư tại Phòng Đọc và chỉ sử dụng trong khuôn viên của phòng.
Trân trọng thông báo.
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats