[ Đăng ngày: 26/01/2016 ]
THÔNG BÁO 
V/v Lựa chọn sách tiếng Anh trong giảng dạy và đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập
HKII/Năm học 2015-2016 theo CTĐT 150TC và CTĐT chất lượng cao


Kính gửi: Quý Thầy Cô

     -      Căn cứ theo chủ đề năm học 2015-2016 “Hội nhập quốc tế”;
    -    Căn cứ theo kế hoạch 172/KH-ĐHSPKT ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc tự đánh giá chất lượng trường;
     -      Căn cứ theo các văn bản về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN của Nhà trường.

            Nhằm triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2015-2016 “Hội nhập quốc tế” và theo tinh thần chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc lựa chọn sách tiếng Anh trong giảng dạy và triển khai đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường theo CTĐT 150TC và CTĐT chất lượng cao. 
           Thư viện đề nghị Quý Thầy Cô lựa chọn sách tiếng Anh trong giảng dạy và đăng ký biên soạn giáo trình và tài liệu học tập theo CTĐT 150TC và CTĐT chất lượng cao cho HKII/Năm học 2015-2016. 
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats