[ Đăng ngày: 05/09/2017 ]
Trả lời:
Cơ sở dữ liệu (Online Database) là bộ sưu tập các tài liệu ngoài sách như bài tạp chí, luận văn, báo cáo, công trình khoa học. Hiện nay, CSDL được sử dụng ngày càng phổ biến thay cho nguồn tạp chí in trước đây vì nó là nguồn thông tin khổng lồ, có giá trị và được cập nhật thường xuyên để phục vụ nghiên cứu, học tập. Các Trung tâm Thông tin, Thư viện muốn sử dụng nguồn thông tin này phải đăng ký thuê bao hàng năm.

Tại Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật có các CSDL sau:
  • CSDL sách điện tử Eewoww với hơn 1,000 CSDL về nghiên cứu định dạng chuẩn các bài viết và nghiên cứu; 
  • CSDL sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật với 2,496 tài liệu; 
  • CSDL sách điện tử IG Publishing – Kinh tế và quản trị kinh doanh với 3,674 tài liệu; 
  • CSDL sách điện tử IG Publishing – Khoa học với 7,234 tài liệu; 
  • CSDL sách điện tử IG Publishing – Khoa học xã hội và Nhân văn với 25,371 tài liệu; 
  • 1,978 tài liệu được phát hành hợp pháp trên www.sachwed.vn(NXB Tổng hợp TPHCM); 
  • CSDL nhiệm vụ Khoa học và công nghệ Việt Nam Cơ sở thư mục của NASATI, Science@Direct, IEEE Xplore Digital Library, ACS, ISIKNOWLEDGE, PRRINGERLINK, Proquest Central IOP do Cục thông tin khoa học công nghệ quốc gia cung cấp tại website http://db.vista.gov.vn/STD
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats