[ Đăng ngày: 04/07/2019 ]
Công nghệ thông tin (IT) là một trong những động lực quan trọng bậc  nhất  của  sự  phát  triển,  cùng  với  một  số  ngành  công  nghệ  cao  khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã góp phần giải phóng  sức  mạnh  vật  chất,  trí  tuệ  và  tinh  thần,  thúc  đẩy  công  cuộc  đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực  cạnh  tranh  của  các  doanh  nghiệp,  hỗ  trợ  có  hiệu  quả  cho  quá  trình chủ  động  hội  nhập  kinh  tế  quốc  tế,  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống  của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hiện nay, ngành CNTT là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của các trường Đại học trong đó có trường Đại  học  sư  phạm  Kỹ  thuật  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh.  Nó  được  xem  là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa. 

Chương trình đào tạo ngành CNTT trang bị  cho người học những kiến  thức  nền  tảng  và  chuyên  sâu  về  lĩnh  vực  công  nghệ  thông  tin  để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo  trì  các  phần  cứng  của  máy  tính  cũng  như  nghiên  cứu  và  phát  triển các  ứng  dụng  phần  mềm.  Ngoài  ra  cũng  được  trang  bị  kiến  thức  về  an toàn  và  bảo  mật  thông  tin  mạng,  một  trong  những  lĩnh  vực  quan  trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay. 

Với mục đích góp phần cùng Nhà trường đào tạo ra những kỹ sư có  trình  độ  cao  về  CNTT,  Thư  viện  trường  Đại  học  sư  phạm  kỹ  thuật TP.HCM đã biên soạn thư mục sách chuyên ngành CNTT nhằm đáp ứng cho người dạy và người học những tài liệu để nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

Thư  mục  tập  hợp  những  tài  liệu  về  ngành  công  nghệ  thông  tin, được  sắp  xếp  theo  thứ  tự  chữ  cái  tên  tài  liệu.  Tất  cả  biểu  ghi  trong  thư mục  đều  được  mô  tả  về  hình  thức  nhằm  giúp  cho  bạn  đọc  nắm  được những thông tin cơ bản nhất về tài liệu như: tên tài liệu, tên tác giả , nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang, ký hiệu xếp giá (KHXG)...của tài liệu trong thư viện. 

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng, song việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía người sử dụng để lần biên soạn sau được hoàn chỉnh hơn.

Chi tiết Thư mục tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng xem tại đây.

Chi tiết Thư mục tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh, vui lòng xem tại đây.
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats