[ Đăng ngày: 03/04/2019 ]

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chuỗi hoạt động chào mừng:

“Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 - Năm 2019

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách đối với cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên trong toàn trường, nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách; xây dựng văn hóa đọc, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể tham gia vào quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn trường đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

- Tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống hợp tác giữa Thư viện với cán bộ viên chức, giảng viên và, sinh viên, học viên để hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp,… trong toàn trường đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường hỗ trợ Sinh viên có môi trường rèn luyện và sử dụng sách tiếng Anh các chuyên ngành đào tạo Khoa chất lượng cao bằng tiếng Anh hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Ngày Sách Việt Nam lần 6 phải phát huy được giá trị tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động thư viện, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/03/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và Công văn số 1165/BGDĐT-GDTX ngày 25/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần 6 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, sinh viên và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

- Nội dung phong phú, ấn tượng, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên tham gia.

- Công tác chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Công tác phối hợp, triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – SỐ LƯỢNG

- Thời gian: từ ngày 02 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Thư viện.

- Số lượng: Thông qua các kênh truyền thông và tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên trong toàn trường.

III. NỘI DUNG

1. Khai mạc ngày chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

- Thời gian: Vào lúc 13g30, ngày 18/04/2019

- Địa điểm: Phòng đọc Thư viện Khu A.

- Thành phần tham dự: cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên trong nhà trường.

2. Chương trình Tổ chức tham vấn “Xây dựng mô hình hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện để hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu khoa học”

­- Thời gian: Từ 8g00 – 16g30, ngày 02/04/2019

- Địa điểm: Văn phòng Thư viện.

- Nội dung:

+ Tham vấn một số lãnh đạo và giảng viên.

+ Thư viện định hướng triển khai “Xây dựng mô hình hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện để hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong toàn trường”.

3. Chương trình Tổ chức buổi nói chuyện của giảng viên với Sinh viên: “Sinh viên với sách và những câu chuyện học tập, khởi nghiệp thành công”

­- Thời gian: Vào lúc 14g00 ngày 18/04/2019

- Địa điểm: Phòng đọc Thư viện Khu A.

- Nội dung:

+ Chia sẻ giữa giảng viên và Sinh viên.

+ Định hướng giúp Sinh viên sử dụng sách hiệu quả, chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thành công.

4. Chương trình Tổ chức cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật”

- Thời gian: Vào lúc 7g30 ngày 19/04/2019

- Địa điểm: Phòng mượn – Lầu 1, Thư viện Khu A.

- Nội dung:

+ Thi xếp sách theo mô hình tự chọn, đảm bảo số lượng sách xếp tối thiểu 60 quyển.

+ Thuyết trình về chủ đề mô hình sách đã xếp, nội dung thuyết trình không quá 300 từ.

Thể lệ cuộc thi, xem tại đây.

5. Chương trình “Tổ chức các hoạt động giới thiệu hỗ trợ tham gia đọc sách, mượn sách lâu dài tại Phòng mượn và Phòng giáo trình sau khi được cải tạo nâng cấp đưa vào sử dụng”

- Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 26/04/2019.

- Địa điểm: Phòng mượn – Lầu 1, Thư viện Khu A.

- Nội dung:

+ Giới thiệu cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên tham gia sử dụng các dịch vụ Phòng mượn và phòng giáo trình .

+ Tham quan khu vực xếp sách nghệ thuật, xem các hoạt động tại phòng.

6. Chương trình “Triển lãm sách học ngoại ngữ và các loại sách tham khảo học tập kỹ năng mềm”

- Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 26/04/2019.

- Địa điểm: trước sảnh Thư viện Khu A, Thư viện Chất lượng cao.

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các loại sách hỗ trợ học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và sách tham khảo học tập kỹ năng mềm.

7. Chương trình “Trao đổi sách tại Thư viện chất lượng cao và Khu A”

- Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 26/04/2019.

- Địa điểm: trước sảnh Thư viện Khu A, Thư viện Chất lượng cao.

- Nội dung:

+ Tiếp nhận trao đổi: đối với bạn đọc có sách nhàn rỗi và có nhu cầu trao đổi với sách hiện có.

+ Nhận tặng sách: đối với bạn đọc không có nhu cầu trao đổi.

8. Chương trình “Triển lãm sách tiếng Anh các chuyên ngành phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh”

- Thời gian: từ ngày 15-26/04/2019.

- Địa điểm: Khu vực đọc sách Thư viện chất lượng cao.

- Nội dung: Triển lãm giáo trình, sách tham khảo đã được lựa chọn và thẩm định phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Cấp Trường

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo

- PGS.TS Đỗ Văn Dũng                   Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng                       Trưởng ban

- PGS.TS Lê Hiếu Giang                  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng       Phó ban TT

- TS. Trần Thanh Thưởng                Trưởng Phòng TS&CTSV                            Phó ban

- ThS. Phạm Hữu Thái                     Bí thư Đoàn trường                                     Phó ban

- Đ/c Nguyễn Nam Thắng              Chủ tịch công đoàn trường,             Phó ban

                                                            Trưởng phòng Truyền thông

- ThS. Vũ Trọng Luật                       Giám đốc Thư viện                                      Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thanh Giang           Phó Ban Quản lý Ký túc xá                        Ủy viên

- ThS. Nguyễn Phương Thúy          Giám đốc TTDV Sinh viên                         Ủy viên

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường, UVBCH HSV trường, các đ/c Bí thư cơ sở Đoàn-Hội là Ủy viên.

1.2. Ban Tổ chức

- Đ/c Bùi Thị Lan                             Phó Giám đốc Thư viện                               Trưởng Ban

- Đ/c Trần Thị Ngọc Ý                     Tổ trưởng Tổ CNTT&TT                             Phó Ban TT

- ThS. Trần Thị Thanh Thủy           Tổ trưởng Tổ Phục vụ & CT Bạn đọc        Phó Ban

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi            Tổ Công đoàn TV-YT                                  Ủy viên

- Đ/c Võ Thị Phượng                        Nhân viên  Tổ Phục vụ & CT Bạn đọc      Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Văn Vị                       Nhân viên  Tổ Phục vụ & CT Bạn đọc      Ủy viên

- Đ/c Lê Việt Tiên                           Nhân viên  Phòng Truyền thông                 Ủy viên

Nhiệm vụ Ban Tổ chức:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tháng hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng tham gia thực hiện.

- Lập dự trù kinh phí, vận động thêm các nguồn lực để triển khai các nội dung của kế hoạch.

2. Các Phòng/Khoa/Ban/TT trong Trường

- Tham gia hỗ trợ các nội dung chương trình tháng hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 theo đề xuất của Ban Tổ chức.

- Vận động cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên của đơn vị tham gia tích cực.

3. Các cơ sở Đoàn-Hội

- Triển khai các nội dung theo phân công, đảm bảo lực lượng tham gia các hoạt động của tháng hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 theo thông báo của Ban Tổ chức.

- Thông tin rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên các nội dung hoạt động của tháng hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 26/03/2019: Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch.

- Ngày 27/03/2019: Trình ký Ban Giám hiệu.

- Ngày 28/03/2019: Triển khai đến các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

- Ngày 29/03-01/04/2019: Công tác chuẩn bị.

- Ngày 02-26/04/2019: Diễn ra tháng hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.

- Ngày 02/05/2019: Họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.  TS Đỗ Văn Dũng

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)

ThS. Vũ Trọng Luật

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats