[ Đăng ngày: 24/05/2017 ]
THÔNG BÁO

Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo về việc:
  • Trả sách giáo trình HKII/Năm học 2016 - 2017
  • Mượn sách giáo trình HKIII(HK Hè)/Năm học 2016 – 2017
  • Mượn sách giáo trình HKI/ Năm học 2017 - 2018
I. ĐỐI TƯỢNG
Tất cả sinh viên đã mượn sách giáo trình HKII/Năm học 2016 - 2017

II. TRẢ GIÁO TRÌNH HKII/Năm học 2016 - 2017
Thời gian nhận trả sách giáo trình đến hết ngày 11/7/2017

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKIII (HK Hè)/Năm học 2016 – 2017 VÀ MƯỢN GIÁO TRÌNH HKI/ Năm học 2017 - 2018

Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 30/5/2017 đến hết HKI/Năm học 2017 – 2018

Lưu ý
:
  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKIII (HK Hè) và HKI/ Năm học 2017 - 2018 khi đã trả hết giáo trình HKII.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017
Giám đốc Thư viện

                                      (Đã ký)

ThS. VŨ TRỌNG LUẬT
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats