[ Đăng ngày: 29/11/2016 ]
Để chuẩn bị cho đợt đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA của khoa, nhằm trang bị cho sinh viên những thông tin hữu ích cho quá trình phỏng vấn và cả quá trình học tập của mình, Thư viện sẽ tổ chức buổi tập huấn sử dụng thư viện số và khai thác nguồn tài liệu điện tử của nhà trường bao gồm tài liệu nội sinh: giáo trình, luận văn báo cáo nghiên cứu khoa học.
Nội dung chi tiết như sau:
    • Đối tượng tham dự: 40 SV gồm những SV tham gia phỏng vấn và các SV khác có quan tâm.
    • Nội dung: tập huấn khai thác nguồn tài liệu số của trường: báo cáo NCKH, luận văn, đồ án tốt nghiệp và giáo trình điện tử; các CSDL trực tuyến do nhà trường mua của các đơn vị phát hành trong và ngoài nước.
    • Thời gian tổ chức: 14g00 đến 15g30 ngày thứ tư, 30/11/2016.
    • Địa điểm: Phòng đọc thư viện
Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho đợt đánh giá, Thư viện kính đề nghị quý Khoa huy động và thông báo cho sinh viên tham dự đúng thời gian và địa điểm như đã nêu.
Trân trọng thông báo.

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats