[ Đăng ngày: 14/05/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v kéo dài thời gian trả sách giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ thông báo số 111/TB-ĐHSPKT ngày 28 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh V/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập trong kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Căn cứ thông báo Trả sách giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020 của Thư viện ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc trả sách Giáo trình đúng thời hạn, Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc kéo dài thời gian trả sách Giáo trình HKI/Năm học 2019 – 2020 như sau:

Thời gian kéo dài nhận trả sách Giáo trình:

Thời gian nhận trả sách giáo trình kéo dài đến hết ngày 08/06/2020.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo trả sách đúng quy định.

Thư viện trân trọng thông báo!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

            GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

ThS. Vũ Trọng Luật

 


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats