[ Đăng ngày: 23/08/2016 ]

Nhằm tạo thuận lợi cho các bạn sinh viên trong việc mượn tài liệu tham khảo, Thư viện tổ chức trắc nghiệm trực tuyến tại trang http://goo.gl/lhAeuj với những thông tin như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên có nhu cầu mượn tài liệu tham khảo.
  2. Phương thức tiến hành:
  • Người tham gia trắc nghiệm phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm: Họ và tên, MSSV, địa chỉ email để Thư viện lấy căn cứ kích hoạt dịch vụ khi đạt yêu cầu. Những trường hợp cung cấp thông tin không chính xác hoặc thiếu, Thư viện có quyền từ chối kích hoạt dịch vụ.
  • Kết quả trắc nghiệm được coi là đạt yêu cầu khi người tham gia trắc nghiệm đạt được từ 60% tổng số điểm trở lên.
Xử lý kết quả: Kết quả trắc nghiệm đạt yêu cầu sẽ được Thư viện kích hoạt dịch vụ sau 72 giờ (3 ngày) làm việc.
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats