[ Đăng ngày: 16/05/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v: - Trả sách giáo trình HKII/ Năm học 2017 - 2018
- Mượn sách giáo trình HKIII(HK Hè)/ Năm học 2017 – 2018
- Mượn sách giáo trình HKI/ Năm học 2018 - 2019

I. TRẢ GIÁO TRÌNH HKII/ Năm học 2017 - 2018
Thời gian nhận trả sách giáo trình đến hết ngày 09/07/2018

II. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKIII (HK Hè)/ Năm học 2017 – 2018 VÀ MƯỢN GIÁO TRÌNH HKI/ Năm học 2018 - 2019
Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 28/05/2018 đến hết HKI/ Năm học 2018 – 2019

Lưu ý:
Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKIII (HK Hè) và HKI/ Năm học 2018 - 2019 khi đã trả hết giáo trình HKII.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats