[ Đăng ngày: 28/12/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng phục vụ

Căn cứ vào thông báo số 381/ TB – ĐHSPKT ngày 19/12/2018 của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM V/v nghỉ Tết dương lịch 2019. Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:

Từ thứ 7 ngày 29/12/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/01/2019.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo việc học tập, mượn trả tài liệu, nghỉ ngơi tại Thư viện theo đúng qui định.

Trân trọng!

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 12 năm 2018

  P. GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)
BÙI THỊ LAN
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats