[ Đăng ngày: 05/04/2018 ]

THÔNG BÁO
(V/v cho mượn tài liệu để photocopy)

Hiện nay, do một số khó khăn khách quan, Thư viện không thể trực tiếp thực hiện việc sao chụp tài liệu cho bạn đọc tại Phòng Đọc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả trong quá trình tham khảo, nghiên cứu tư liệu, Thư viện thực hiện chính sách cho mượn tài liệu tại Phòng Đọc để photocopy, cụ thể như sau:  

     Đối tượng áp dụng:

 • Những bạn đọc tại trường đang hưởng quyền đọc tại chỗ.
 • Bạn đọc ngoài trường đã làm thẻ thư viện.

*  Phương thức tiến hành: Thế chấp bằng tiền mặt và giấy tờ tùy thân:

Đối tượng

Giấy tờ tùy thân

Tiền thế chân

Sách Việt văn, luận văn, đồ án

Sách ngoại văn

Bạn đọc trong trường

Thẻ Sinh viên, thẻ học viên & CMND

Tùy theo trường hợp

Tùy theo trường hợp

Bạn đọc ngoài trường

Chứng minh nhân dân

Tùy theo trường hợp

Không cho mượn

Phí bảo quản tài liệu: 10.000 đ/cuốn/lần.

*    Số lượng tài liệu mượn: Cho mượn đem ra ngoài với số lượng tối đa: 3 cuốn
Thời gian cho mượn: trong 1 buổi, bạn đọc phải trả  sách lại Thư viện trước 11g30 và 16g30 hàng ngày.

 • Trường hợp trả sách trễ hạn sẽ chịu phạt:
  • Trễ hạn trong ngày: 10.000đ/cuốn;
  • Trễ hạn sang ngày khác: 20.000đ/cuốn/ ngày.
 • Trường hợp tài liệu bị hư hỏng do quá trình photocopy (sứt trang, long bìa): bạn đọc phải đóng phí xử lý tài liệu khi bị hư hỏng: 20.000đ/cuốn

*  Thủ tục thực hiện:

 • Bạn đọc tự tìm sách và đem ra làm thủ tục mượn trực tiếp với cán bộ thư viện
 • Viết biên bản, làm thủ tục thế chấp.
 • Đóng phí bảo quản tài liệu.
  • Bạn đọc trả lại sách cho Thư viện, nhận lại tiền, giấy tờ thế chấp và hoàn tất phần thủ tục.

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2018

  Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats