[ Đăng ngày: 18/07/2018 ]
LỜI GIỚI THIỆU

Với  sự  phát  triển  mạnh  mẽ  của  nền  kinh  tế  thế  giới  nói  chung  và quá  trình  công  nghiệp  hóa  -  hiện  đại  hóa  nói  riêng  đang  diễn  ra  ở  Việt Nam,  ngành  Quản  lý  công  nghiệp  đóng  một  vị  trí  rất  quan  trọng  trong nền kinh tế nước ta. Với sự phát triển nhanh chóng của Công nghiệp hiện đại, ngành Quản lý công nghiệp ra đời từ rất sớm và phát triển song song với nền kinh tế. Nước ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại  hóa (CNH - HĐH)  đất  nước,  trong  bối  cảnh  nền  kinh  tế  thế  giới  đang tiến vào giai đoạn hậu công nghiệp, giai đoạn cách mạng thông tin và tự động hóa,  giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế. Và sẽ  có rất nhiều thách thức lớn đối với nước ta, nên nhà nước cần phải đưa ra những biện pháp quản lý  chặt  chẽ,  hợp  lý.  Chính  vì  vậy,  ngành  quản  lý  công  nghiệp  trở  thành một hoạt động thiết yếu trong sự nghiệp CNH - HĐH.

Chương  trình  đào  tạo  ngành  quản  lý  công  nghiệp  có  thể  trang  bị cho  các  kỹ  sư  những  khả  năng  thiết  kế,  phát  triển,  điều  hành  -  quản  lý, cải  thiện  và  tái  thiết  kế  các  hệ  thống  công  nghiệp  cũng  như  trợ  giúp  ra các quyết định cho quản lý. Ngoài ra còn biết sử dụng kiến thức chuyên môn  để  xác  định  và  đề  xuất  hướng  giải  quyết  các  vấn  đề  quản  lý,  ứng dụng các công cụ chuyên môn như phần mềm, công cụ thống kê, lập dự án. 

Ngành  quản  lý  công  nghiệp  của  nước  ta  ngày  càng  phát  triển  và khẳng định được vị trí quan trọng trong nền kinh tế hiên đại. Do đó, để ngành  quản  lý  công  nghiệp  giữ  được  vị  trí  và  không  ngừng  phát  triển  hiện  tại  cũng  như  trong  tương  lai  thì  yêu  cầu  cấp  bách  đặt  ra  là  cần  có những lực lượng cán bộ kỹ thuật và lực lượng có tay nghề cao và để góp phần vào sự nghiệp đào tạo ra những nhà quản lý công nghiệp có trình độ cao,  thì  Thư  viện  trường  Đại  học  Sư  phạm  Kỹ  thuật  Tp.  HCM  đã  biên soạn  ra  Thư  mục  sách  ngoại  văn  chuyên  ngành  Quản  lý  công  nghiệp nhằm  đáp  ứng  cho  bạn  đọc  những  tài  liệu  để  nghiên  cứu,  tìm  hiểu,  học tập, giảng dạy dành cho các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành kinh tế nói riêng và các ngành khác nói chung. 

Thư mục tập hợp những tài liệu về ngành Quản lý công nghiệp, được  sắp  xếp  theo  thứ  tự  chữ  cái  tên  tài  liệu.  Tất  cả  biểu  ghi  trong  thư mục  đều  được  mô  tả  về  hình  thức  nhằm  giúp  cho  bạn  đọc  nắm  được những thông tin cơ bản nhất về tài liệu mình cần tìm như: tên tài liệu, tên tác  giả,  nơi  xuất  bản,  năm  xuất  bản,  số  trang,…  của  tài  liệu  trong  Thư viện thông qua ký hiệu xếp giá (KHXG). 

Chi tiết Thư mục tài liệu bằng tiếng Việt, vui lòng xem tại đây.

Chi tiết Thư mục tài liệu bằng tiếng Anh, vui lòng xem tại đây.
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats