[ Đăng ngày: 19/06/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng phục vụ buổi trưa tại phòng Đọc khu A

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thư viện năm học 2017 -2018;

Căn cứ vào tình hình của sinh viên sử dụng Thư viện trong dịp hè. Thư viện thông báo đến toàn thể Bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ buổi trưa như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:

Từ ngày 21/06/2018 đến ngày 07/09/2018

            Địa điểm:  Phòng Đọc khu A

Thư viện sẽ phục vụ lại buổi trưa khi có thông báo mới.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo việc học tập, nghỉ ngơi theo đúng qui định.

Trân trọng!

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 06 năm 2018

P. GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
                           (Đã ký)

            BÙI THỊ LAN

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats