[ Đăng ngày: 06/09/2017 ]
Trả lời:
Bạn đọc có thể mang theo laptop, bút, tập, nước uống, sách cá nhân hoặc sách giáo trình mượn từ phòng mượn. Bạn đọc không được mang theo sách tham khảo mượn từ phòng mượn vào phòng đọc. Các vật dụng khác bạn đọc vui lòng gửi tại phòng Giữ cặp.
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats