[ Đăng ngày: 25/11/2017 ]
Kính gửi: Các bạn sinh viên toàn trường,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Bạn sinh viên tham gia các hoạt động công tác xã hội, tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng thời hỗ trợ một cách có hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập của các đơn vị trong toàn trường, đặc biệt hỗ trợ cho Thư viện trong mùa cao điểm phục vụ mượn và trả giáo trình.

Căn cứ theo Quyết định số: 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV, ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế công tác, Thư viện kính đề nghị quý Khoa hỗ trợ thông báo và tổ chức cho SV của Khoa đăng ký tham gia hoạt động CTXH tại Thư viện với những nội dung cụ thể như sau:

• Nội dung công việc: Hỗ trợ thư viện sắp xếp, vệ sinh các kho sách, công tác số hóa tài liệu,… để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên mượn/trả giáo trình, tài liệu học tập và truy cập nguồn học liệu điện tử hiệu quả trong HKI/Năm học 2017-2018.

• Thang điểm đánh giá: (trích Quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy)
Lĩnh vực CTXH: Hoạt động công ích phục vụ trong trường
+ Mã (002103): Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 buổi) - Thang điểm: 5 - Quy đổi ngày CTXH: 0,5
+ Mã (002104): Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 ngày) - Thang điểm: 5-10 - Quy đổi ngày CTXH: 0,5 - 1

• Tổ chức thực hiện: Thư viện tiếp nhận đăng ký, tổ chức lao động, chấm công và chấm điểm theo quy định chung và cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên.

• Lợi ích và giá trị mang lại:
    • Đối với sinh viên: có điều kiện tham gia CTXH và tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế hiện hành đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản công và góp phần xây dựng cộng đồng.
    • Đối với thư viện: với nguồn lực được hỗ trợ, các công việc phục vụ học tập, phục vụ giáo dục được nâng cao chất lượng; tài liệu nhanh chóng được đưa ra phục vụ cho sinh viên; các dịch vụ hỗ trợ học tập được đáp ứng được tối đa các nhu cầu của sinh viên tại thư viện chất lượng cao & Thư viện khu A.
• Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 31/10/2017 đến ngày 31/12/2017; Thư viện tổ chức tiếp nhận, giao việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

* Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Thư viện và liên hệ:
  • Cô Trần Thị Thanh Thủy - Thư viện chất lượng cao, tầng hầm Tòa nhà Trung tâm; ĐT Nội bộ: 8228; ĐTDĐ: 0908097784; Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn; thuvien@hcmute.edu.vn
  • Cô Bùi Thị Lan - Phòng mượn sách tham khảo (Phòng số 09, tầng lầu 1, Thư viện Khu A); ĐTNB: 8229; ĐTDĐ: 0984608808; Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn; thuvien@hcmute.edu.vn
Từ những giá trị mà hoạt động mang lại, Thư viện đề nghị các Bạn sinh viên tích cực tham gia những hoạt động thiết thực phục vụ vì cộng đồng.

Trân trọng thông báo!
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats