[ Đăng ngày: 27/11/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v:   - Tr sách giáo trình HKI/Năm hc 2018 - 2019

                         - Mượn sách giáo trình HKII/Năm hc 2018 - 2019

I. ĐI TƯỢNG

-         Tt c sinh viên đã mượn sách giáo trình HKI/Năm hc 2018 - 2019

II. TR GIÁO TRÌNH HKI/Năm hc 2018 - 2019

-         Thi gian nhn tr sách giáo trình đến hết ngày 28/01/2019

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII/Năm hc 2018 - 2019

-         Thi gian cho mượn sách giáo trình t ngày 17/12/2018  đến hết HKII/Năm hc 2018 – 2019

Lưu ý:

  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
    • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII khi đã trả hết giáo trình HKI.

TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Giám đc Thư vin
(Đã ký)

ThS. VŨ TRNG LUT

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats