[ Đăng ngày: 26/01/2018 ]
Thân gửi các bạn sinh viên,

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên mượn sách tham khảo dịp Tết Mậu Tuất 2018. Thư viện thân gửi đến các bạn chương trình như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên mượn sách tham khảo từ ngày 26/01 đến ngày 09/02/2018.

2. Nội dung hỗ trợ: Thư viện kéo dài thời gian mượn sách tham khảo cho sinh viên an tâm tham khảo trong dịp nghỉ Tết và trả lại Thư viện vào thời gian quy định ở mục 3.

3. Hạn trả sách tham khảo (dành cho các đối tượng quy định ở mục 1): Ngày 05/03/2018.

Lưu ý: Chương trình không áp dụng đối với sinh viên mượn sách tham khảo ngoài thời gian quy định ở mục 1 và trả sách tham khảo quá thời hạn quy định ở mục 3.
Ngày 26 tháng 01 năm 2018
  Giám đốc Thư viện
(đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats